مزایای درگاه پرداخت واسط

درگاه پرداخت واسط، روشی است که به موجب آن صاحب کسب و کار به جای عقد قرارداد مستقیم با شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) و درگیر شدن در مراحل قانونی دریافت مستقیم درگاه، با شرکت های پرداخت یار قرارداد می بندد و از طریق ابزارها و روش هایی که پرداخت یار فراهم کرده است…

پرداخت یاری چیست؟

به منظور توسعه فضای کسب و کارها و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت الکترونیک و همچنین تجمیع پرداخت های خرد و ساماندهی ارائه دهندگان درگاه پرداخت اینترنتی به کسب و کارهای کوچک و تسهیل این امر مجوزی تحت عنوان پرداخت یاری از طرف بانک مرکزی و با نظارت شرکت شاپرک ایجاد شده است. شرکت…

پرداخت یاری، مزایا و معایب

طبق تعریف بانک مرکزی پرداخت یارها شرکت های ارائه دهنده درگاه پرداخت اینترنتی هستند که با نظارت شرکت شاپرک فعالیت می کنند. شرکت های دارای مجوز پرداخت یاری می توانند در بستر اینترنت و موبایل که به صورت فیزیکی به کارت بانکی (CNP) نیازی نیست خدمات خود را بر روی سوئیچ شرکت های ارائه دهنده…